.... iDL

Khóa học GP Summer là chương trình hè bán trú ưu việt dành cho trẻ từ 4-15 tuổi với chương trình học hiện đại Global Passport tích hợp 3 trong 1 gồm:

  • Thái độ xã hội (Social Manners) là những bài học giúp vun đắp tâm hồn và xây dựng nhân cách thấm nhuần những giá trị tinh thần Việt.
  • Kỹ năng học tập (Study Skills) rèn luyện và phát triển các kỹ năng học tập giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân, chủ động học hỏi và yêu thích việc học.
  • Tiếng Anh chuẩn Cambridge (English) bằng phương pháp phản xạ tự nhiên Đa giác quan với cam kết đầu ra chuẩn Cambridge.